Web version
Interreg Interreg

I‐CON PROJECT 3. HÍRLEVÉL, 2017. NOVEMBER

Europa

I‐CON PROJECT 3. HÍRLEVÉL, 2017. NOVEMBER
Az Interreg Central Europe Program a közép-európai országok (Ausztria, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, valamint Németország és Olaszország bizonyos területei vonatkozásában) a regionális együttműködést támogatja. A program célja, hogy a közép-európai városok és régiók jobb lakó- és munkahelyek legyenek, amelyek képesek okos megoldásokkal szolgálni az innováció, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság, a környezetvédelem, a kultúra és a közlekedés regionális kihívásaira.

Interreg i-con

Kompetenciák és készségek fejlesztése élelmiszeripari innovációkon keresztül

Üdvözöljük I-CON hírlevelünkben, amellyel rövid áttekintést nyújtunk az elmúlt félév során a projektben végzett munkáról, valamint az előttünk álló eseményekről és feladatokról.

Ami történt

“Az Európai Unió élelmiszer ellátási láncának működése tekintetében bizonyos problémák váltak megfigyelhetővé, elsősorban az átláhatóság, az optimálisnál kisebb intenzitású üzleti-üzleti kapcsolatok, a képzett munkaerő vonzása, valamint az EU tagállamok közötti alacsony szintű piaci integráció vonatkozásában” (Élelmiszer- és italipar, Növekedés; az Európai Bizottság honlapja – 2017. október).

Kezdjük újra azon a ponton, ahol a legutóbbi, második hírlevelünkben befejeztük!

A projekt partnerei elértek a pályázat megvalósításának félidejéhez, ez pedig lehetőséget nyújt számukra, hogy hatást gyakoroljanak az európai élelmiszeriparra a tekintetben, hogy az előmozdítsa a társadalom fenntarthatóvá válását.
Az egyes projektrégiók élelmiszeriparát feltáró elemzés és az arra építő élelmiszeripari trend analízis jól illusztrálta azt, hogy Közép-Európa egymáshoz hasonló országai különféle előnyökkel rendelkeznek, amelyeknek az ismeretéből a többiek is hasznot húzhatnak.

Természetesen ez a történet nem kizárólag kutatásból és elemzésből áll.

Mi a helyzet akkor, ha a vállalkozásoknak konkrét, testre szabot megoldásokra van szükségük?
Technológiai megoldások, szolgáltatások, termékek, folyamatok összekapcsolása révén költséghatékonyság, minőségbiztosítás, kockázatkezelés és új funkciók állnak elő. Mindezek egy új üzleti modell irányába mutatnak.

A fejlesztést és innovációt támogató mechanizmusok magukban foglalják a készségek teljes skáláját, kiterjednek a felhasznált (alap)anyagokra és alkalmazott technológiákra, valamint bevonják az élelmiszeripar vállalkozásait és azokat a cégeket is, amelyek kapcsolódnak az élelmiszer ellátási lánchoz, különös tekintettel a mechatronikára, élelmiszer minőségre és biztonságra, védjegyhasználatra és dizájnra.

Puzzle
Fumetto
Az I-CON hírlevél aktuális számában feltárjuk azt, hogy milyen lépések történtek a rendszerszintű integráció érdekében az élelmiszeripari cégek beszállítóival együttműködésben, a termékek és szolgáltatások minőségének/hatékonyságának javítása céljából.

Kérem, olvasson tovább!


Eszközök és technikák a vállalkozások fenntarthatóságának erősítéséért

Közép-Európa élelmiszeripari vállalkozásai számára komoly probléma a képzett munkareő hiánya, különös tekintettel arra, hogy az iparág lépést tarthasson a technológiai haladással és gazdasági innovációval. A megfigyelhető lemaradás kiküszöbölésére a jelenleg alkalmazott és újonnan fejlesztett eszközökre és technikákra van szükség: ezeket az I-CON projekt partnerei már fel is mérték saját térségeikben, a mechatronika, élelmiszer minőség és biztonság, valamint védjegyhasználat és dizájn vonatkozásában.

Hetven jelenleg is széles körben alkalmazott, továbbá újonnan fejlesztett eszköz és technika került azonosításra: ezek közül 50 az élelmiszer biztonság, -minőség és védjegyezés, 11 a mechatronika, valamint további kilenc az élelmiszer dizájn területéről.

Az eszközök és technikák bőséges listájából egyes megoldások kiemelésre kerültek arra való tekintettel, hogy azok különsen jól illeszkednek az I-CON régiók igényeihez és fejlesztési elképzeléseihez. Ezt követően Jó Gyakorlatok azonosítására került sor, amelyek közérthetően illusztrálták az eszközök és technikák élelmiszeripari cégek működésére gyakorolt kedvező hatását. A Jó Gyakorlatok a költséghatékonyság, minőségellenőrzés, kockázatelemzés és –kezelés, az élelmiszeripari szabályozás megfelelő volta és annak értékelése, a termékek teljesítménye és annak elemzése, a fogyasztók számára eljuttatott információk, a fogyasztók elégedettsége és annak értékelése, valamint a fogyasztók visszajelzései-reakciója és egyéb hasznok vonatkozásában szolgálnak hétköznapi, könnyen érthető példákkal.1. ábra: Több szektoron átívelő támogatás a kis- és közepes vállalkozások számára
Jelmagyarázat: Mechatronis – mechatronika; Food safety, quality and labelling – Élelmiszer biztonság, minőség és védjegyezés; Food design – Élelmiszer dizájn

A tudástranszfer kiemelkedő szerepe

Az I-CON projekt részeként összegyűjtött regionális igények és azokat megválaszolni kívánó nagyszámú eszköz, techika és megoldás a kutatás és az ipar közötti, immár széles körben ismert tudástranszfer problémára hívta fel a figyelmet, kiemelten a kis- és közepes vállakozások (KKV-K) vonatkozásában.

Az elmúlt évek nyilvánvaló európai erőfeszítései és kötelezettségvállalásai az élelmiszeripari vállalkozásokat megcélzó tudástranszfer erősítésére törekedtek, azonban jelenleg is sok a teendő olyan központi kérdések megválaszolásában, mint a bizalom, a nyelvhasználat, a jogi és oktatási kérdések. Amíg a válaszok megfogalmazására nem kerül sor, addig azok a folyamatok kerékkötői maradnak.

Ahogy arra a Campden BRI UK jelentése kitér, az innováció egyik meghatározó motorja, mint például a készségek és a tudás, különféle igényeket támasztanak az élelmiszerlánc különféle pontjain.2. ábra: Az innováció hajtóerejei, amelyek igényeket hívnak életre a teljes ellátási lánc mentén (módosított ábra a Campden BRI 2014 “Az innováció motorjai az élelmiszer- és italipar ellátási lánca mentén” című kiadványa alapján)
Jelmagyarázat: Skills and knowledge – készségek és tudás; Primary production, raw materials and ingredients – elsődleges termelés, nyersanyagok és összetevők; Manufacturing and supply – Gyártás és kínálat; Product and packaging – Termék és csomagolás; Food, drink and the consumer: Élelmiszer, ital és a fogyasztó.

Hogy ezeket az összetett kérdéseket megválaszolhassuk, az I-CON projekt egy olyan új és innovatív konzultációs módszert fejlesztett ki, amely magában foglal személyes egyeztetéseket és interneten keresztül elérhető segítségnyújtást az un. “kézikönyv eszköz” segítségével, amely tartalmazza a projekt megvalósítása során azonosított Jó Gyakorlatokat.


Hagyományos feldolgozó berendezések információtechnologiai támogatással történő alkalmazása a vidéki térségek gyümölcs- és zöldség feldolgozásának szolgálatában

A Völgység Kincse Szociális Szövetkezet Kisvejkén, Tolna megyében működik, a mezőgazdasági szövetkezés klasszikus alapelveire építve, alma, barack, körte, meggy, cseresznye, répa, cékla, homoktövis, gyógynövény-gyümölcs, zöldség, gyümölcs-zöldség italok előállításával és értékesítésével foglalkozik. Termékeik 100%-ban gyümölcsből/zöldségből készülnek, tartósítószerek és hozzáadott összetvők nélkül. Italipari tevékenységük nyersanyagát Kisvejke és a környező települések helyi gazdaságai és ültetvényei szolgáltatják, összesen mintegy 300 hektár területről. A szövetkezet legfontosabb piacai a fontosabb hazai nagyvárosok (Budapest, Győr, Miskolc. Pécs), alkalomszerűen azonban a külföldi piacokon is megjennek termékeikkel.3. ábra: Almapréselési műszak a Völgység Kincse Szociális Szövetkezetnél. Forrás: Tolna Megyei Értéktár.

Tekintettel arra, hogy a szövetkezett hangsúlyozottan szociális jellegű, céljaként fogalmazza meg a helyi munkanélküli, hátrányos társadlami helyzetű lakosság foglakoztatását. Az üzemben alkalmazott termelőberendezések egyidejűleg minősülnek hagyományosnak és korszerűnek: az osztrák “Voran” technológia a mosás, darálás, préselés, pasztőrözés és csomagolás fázisait egyaránt magában foglalja, a kézműves jelleg erősítése céljából zsákprés alkalmazásával. A zöldség- és gyümölcslevek hőkezelése egy 530 literes konténerben történik, a csomagolás pedig “bag-in-box” megoldással. A komplett rendszerhez hozzátartozik még a nyersanyag és késztermék állománnyal való gazdálkodás, továbbá a felhasznált közüzemi erőforrások (elektromos áram, víz, gáz, fűtés) nyomonkövetése is egy központi információtechnológiai modul segítségével. A szociális szövetkezet a rövid ellátási lánc érdekében kiskereskedelmi egységet is üzemeltet Kisvejkén.

További információért kérjük látogasson el a szövetkezet honlapjára: https://volgysegkincse.hu/

Kik vagyunk mi

Közép-Európa hét országának partnerei az élelmiszer-innováció révén egyesítették az erőforrásokat és a vállalkozói készségek fejlesztését az elszigetelt területeken. Az I-CON projekt vezető partner a Pomurje Technology Park (Slovenia).

Slovenia

Pomurje Technology Park

Chamber of Agricultural and food enterprises

Austria

Business Upper Austria

Hungary

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

South Transdanubian Regional Innovation Agency

Italy


CNA National Confederation of Crafts and Small and Medium Sized businesses – Regional Association of Emilia Romagna

UNISEF - Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone

Germany

Hohenheim University

Poland

Polish Chamber of Food Industry and Packaging

Slovakia

Slovak Chamber of Commerce and Industry

Kiket támogatunk

Projektünket a Közép-Európa INTERREG program támogatja, amely ösztönzi Közép-Európát a közös kihívásokkal kapcsolatos együttműködésre. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 246 millió eurós támogatással a program támogatja a határokon átnyúló együttműködés javulását a városokban és régiókban Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Németországban, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában.
Interreg i-con

Contact Us


logo