Web version
Interreg Interreg

I-con Project Newsletter č.3

Europa

I-con Project Newsletter č.3
Program INTERREG CENTRAL EUROPE podporuje regionálnu spoluprácu medzi stredoeurópskymi krajinami: Slovenskom, Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom, ako aj časťami Nemecka a Talianska. Cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mestá a regióny strednej Európy stali lepšími miestami na život a prácu prostredníctvom inteligentných riešení zodpovedajúcich regionálnym výzvam v oblasti inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia, kultúry a dopravy.

Interreg i-con

IMPROVING COMPETENCES AND SKILLS THROUGH FOOD SECTOR INNOVATIONS

Radi by sme Vás privítali pri čítaní ďalšieho, v poradí už tretieho polročného vydania informačného letáku projektu I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations), v ktorom Vás informujeme o tom, čo sa udialo v súvislosti s projektom, o nadchádzajúcich podujatiach a aktivitách.

Čo sa udialo?

“V súvislosti s fungovaním potravinového dodávateľského reťazca EÚ sa vyskytli určité problémy, pokiaľ ide o transparentnosť, neoptimálne vzťahy medzi podnikmi, nedostatočnú príťažlivosť pre kvalifikovaných pracovníkov a nízku integráciu trhu v rámci krajín EÚ” (Potravinársky priemysel, Rast, internetová stránka Európskej komisie – Október 2017).

Pokračujme tam, kde sme prestali…

Partneri zdieľali prvú polovicu trvania projektu, ktorá ich povedie k tomu, aby účinne prispievali k pozmeneniu inovačnej sily a dosahu európskeho potravinárskeho priemyslu na prospech udržateľnej spoločnosti.
Regionálna diagnostika súvisiaca so sektorom a analýza trendov ukázali, že podobné krajiny umiestnené v strednej Európe majú rôzne výhody, z ktorých sa môžeme všetci poučiť.

Ale tento príbeh nepozostáva len z výskumov a analýz.

Čo sa stane, keď spoločnosti požadujú konkrétne riešenia?
Technické riešenia, služby, produkty, procesy sa zameriavajú na nákladovú efektívnosť, zabezpečenie kvality, riadenie rizík a funkčnosť na ceste k novému obchodnému modelu.

Mechanizmus zlepšenia a inovácií bol spustený tak, aby pôsobil úplne v oblasti zručností, materiálov a technológií a zapojil spoločnosti potravinárskeho sektora a podniky, ktoré sú s ním spojené, prostredníctvom dodávateľského reťazca, najmä tie, ktoré patria do odvetví mechatroniky, bezpečnosti potravín, kvality, označovania a dizajnu.

Puzzle
Fumetto
V tomto vydaní odhalíme, aké kroky sme podnikli smerom k systému integrácie riešení od dodávateľov do spoločností, s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť produktov a služieb.


Nástroje a techniky pre udržateľnosť firiem

Potravinové MSP v strednej Európe čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily vo vzťahu k požiadavkám technického pokroku a hospodárskej inovácie. V záujme zmiernenia týchto rozdielov partneri projektu I-CON vybrali existujúce a pokročilé nástroje a techniky, ktoré sú schopné podporovať potravinárske MSP v oblastiach bezpečnosti, kvality a označovania potravín, mechatroniky a dizajnu potravín.

Zozbieraných bolo 70 existujúcich a pokročilých nástrojov a techník: 50 nástrojov/ techník z oblasti bezpečnosti, kvality a označovania potravín, 11 nástrojov/ techník z oblasti mechatroniky a 9 nástrojov/ techník z oblasti dizajn potravín.

Z tohto rozsiahleho zoznamu nástrojov a techník boli vybraté niektoré, ktoré uspokojujú potreby a požiadavky regiónov. Potom boli vyvinuté osvedčené postupy na prezentáciu ich pozitívneho vplyvu na prevádzku spoločností z hľadiska nákladovej efektívnosti, hodnotenia kvality, hodnotenia a riadenia rizík, dodržiavania predpisov a ich hodnotenia, výkonnosti produktov a ich hodnotenia, informácií pre používateľov, spokojnosti používateľov, spätnej väzby a reakcie používateľov a ďalšie výhody.Obrázok č.1: Medzisektorová podpora pre MSP

Dôležitosť transferu vedomostí

Zozbierané regionálne potreby malých a stredných podnikov v rámci projektu I-CON a veľký počet dostupných nástrojov, techník a riešení na ich splnenie poukázali na známy problém spojený s prenosom poznatkov medzi výskumom a priemyslom, najmä malým a stredným podnikom.

V posledných rokoch sa v Európe vyvinulo jasné úsilie a odhodlanie podporiť transfer znalostí pre MSP, ktoré sa zaoberajú výrobou potravín, ale hlavné problémy, akými sú dôvera, jazykové, právne a vzdelávacie otázky, stále sťažujú tento proces.

Ako ukazuje správa Campden BRI UK, konkrétne iniciátory inovácií, ako napríklad zručnosť a znalosti, vytvárajú rôzne potreby v iných častiach dodávateľského reťazca.Obrázok č.2: Iniciátory inovácií vytvárajúce potreby v rámci celého dodávateľského reťazca (upravené na základe výsledkov Campden BRI 2014- Inovácie pre dodávateľský reťazec potravín a nápojov)

Ako odpoveď na tieto zložité problémy projekt I-CON vyvinul nový a inovatívny konzultačný prístup, ktorý zahŕňa osobné konzultácie tvárou v tvár a pomoc na webe prostredníctvom osvedčených postupov zozbieraných v príručke s názvom Handbook.


Tradičné strojárstvo s podporou IT v službách spracovania ovocia a zeleniny na vidieku

Družstvo Völgység Kincse sa nachádza v maďarskom meste Kisvejke. Na základe tradičných pravidiel a modelov hospodárskej prevádzky vyrába a predáva jablká, marhule, hrušky, čerešne, višne, ale aj mrkvu, červenú repu, rakytník či ovocné a zeleninové šťavy vyrobené zo 100% čistého ovocia/ zeleniny bez použitia konzervačných látok alebo prísad. Suroviny sa pestujú a zberajú na rôznych miestnych farmách a plantážach s kumulovanou veľkosťou 300 hektárov. Primárne odbytové trhy sú domáce, najmä maďarské mestá (Budapešť, Győr, Miskolc, Pécs) a príležitostne aj zahraničné trhy.Obrázok č.3: Lisovanie jabĺk v Völgység Kincse Social Cooperative

Keďže družstvo Völgység Kincse Social Cooperative má sociálnu povahu, podporuje miestnych nezamestnaných alebo ľudí, ktorí sú v znevýhodnenej sociálnej situácii. Technologická linka družstva je zároveň tradičná, ale aj moderná: rakúska technológia Voran je tvorená jedným výťahom s otočným odstredivým mlynom, jedným baliacim lisom s rotačnou klietkou. Nasledujúca etapa spočíva v tepelnom spracovaní ovocnej/ zeleninovej šťavy pomocou 530 litrového kontajnera a posledný stroj na balenie uzatvára linku. Celý systém je riadený centrálnym modulom IT, ktorý registruje suroviny, výrobu, toky konečného produktu a je tiež schopný sledovať spotrebu energie a zohľadňuje zásoby výrobkov na predaj v maloobchodných predajniach alebo prostredníctvom ďalších odbytových kanálov.

Viac dostupných informácií (v maďarskom jazyku): https://volgysegkincse.hu/

Kto sme?

Partneri zo siedmich stredoeurópskych krajín spojili svoje sily s cieľom zlepšiť podnikateľské schopnosti a zručnosti v odľahlých oblastiach prostredníctvom inovačného potenciálu potravinárstva.

Slovinsko

Pomurje Technology Park

Chamber of Agricultural and food enterprises

Rakúsko

Business Upper Austria

Maďarsko

Campden BRI Hungrary Ltd

South Transdanubian Regional Innovation Agency

Taliansko


CNA National Confederation of Crafts and Small and Medium Sized businesses – Regional Association of Emilia Romagna

UNISEF - Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone

Nemecko

Hohenheim University

Poľsko

Polish Chamber of Food Industry and Packaging

Slovenská republika

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Financovanie projektu I-CON

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu INTERREG CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu na spoločných výzvach v strednej Európe. S rozpočtom 246 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program podporuje cezhraničnú spoluprácu inštitúcií s cieľom zlepšiť úroveň miest a regiónov v Slovenskej republike, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku a v Taliansku.
Interreg i-con

Kontakty


logo