Web version
Interreg Interreg

Első I-CON hírlevél

Europa

Első I-CON hírlevél
Interreg CENTRAL EUROPE Programme supports regional cooperation among central European countries: Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia, as well as parts of Germany and Italy. The programme aims to make central European cities and regions better places to live and work by implementing smart solutions answering to regional challenges in the fields of innovation, lowcarbon economy, environment, culture and transport.

Interreg i-con

KOMPETENCIÁK ÉS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉLELMISZERIPARI INNOVÁCIÓKON KERESZTÜL

HÍREK


Üdvözöljük, Ön az I-CON hírlevél első számát olvassa. A fél évente megjelenő hírlevél naprakész információkkal, újdonságokkal jelentkezik az I-CON projektről, annak közelgő eseményeiről és tevékenységeiről.


A projektről

Hét közép-európai ország egy partnerség keretein belül fog össze, hogy élelmiszeripari innovációk segítségével javítsák a vállalkozói kompetenciákat és készségeket távoleső, vidéki területeiken. Szlovénia, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia - a bekövetkezett strukturális változások következményeként - csökkenő foglalkoztatási lehetőségekkel néz szembe a hagyományos iparágakban. Ez hangsúlyozza annak szükségességét, hogy lépéseket tegyünk a munkahelyteremtő képességgel rendelkező gazdasági tevékenységek ösztönzésére azokban a régiókban, ahol az nehézségekbe ütközik. Elemzések azt mutatják, hogy az élelmiszeripari szektor (együtt más, az értéklánchoz tartozó szektorokkal) az egyik legfontosabb szóba jöhető terület abból a szempontból, hogy a távoleső, jellemzően vidéki területek társadalmi-gazdasági helyzetét javítsuk.

Ismereteik megosztásával és a helyi környezettel való szoros kapcsolat kialakítása segítségével, a partnerek három éven keresztül együttműködnek, hogy javítsák a vállalkozói kompetenciákat és készségeket fejletlen, távoleső területeiken, élelmiszeripari innovációk révén.

A kooperáció elvárt eredménye egy fenntartható transznacionális akcióterv végrehajtása lesz, amelynek célja, hogy versenyelőnyt biztosítson a kis- és közepes vállakozások (KKV-k) számára és előremutató tippeket adjon a szektorban közvetítő szerepet betöltő és a (jogi) szabályozással foglalkozó szervezetek számára.


A partnerségről

A konzorcium tíz gondosan kiválasztott, hozzáértő partnerből áll, akik a projektben betöltött szerepük szerint három csoportra oszthatók:

Az első csoportba tartoznak a „tudás partnerek” akik három szakterületet képviselnek, amely keretében szaktanácsadást nyújtanak azzal a céllal, hogy javítsák a hozzáadott érték előállításának lehetőségét az élelmiszeripariban. Ők a mechatronika, biotechnológia és design területek elemzésével foglalkoznak (Hohenheim Egyetem Németországból, a Business Upper Austria Ausztriából, a Campden BRI Magyarország hazánkból, valamint a Treviso és Pordenone az Szolgáltatási és Képzési Egyesület Olaszországból).

A második csoport öt„regionális partner”-ből áll, akiknek feladata a projekt tevékenységeinek saját régiójukban történő végrehajtása (Kézműves Kis-és Közepes Vállakozások Konföderációjának Emilia Romagna Régióban működő szervezete [Olaszország], a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vállakozások Kamarája Szlovéniából, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Magyarországról, az Élelmiszeripari és Csomagolástechnikai Kamara Lengyelországból, valamint a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara).

A partnerség harmadik alkotója a Pomurje Technológiai Park, aki mint a projekt Vezető Partnere, az abban foglalt összes tematikus terület és feladat összefogásáért felel.


Projektnyitó találkozó Bolognában

2016. június 29-30-án Bolognában került megrendezésre az első I-CON találkozó, amelynek célja az volt, hogy megalapozza a több mint három évig tartó intenzív együttműködést, amely a KKV-kat az innováció, valamint kompetenciáik és készségeik fejlesztése felé kíséri.

A partnerek prezentációikkal bemutatkoztak egymásnak és a találkozón a Central Europe 2020 Program kéviseletében résztvevő két tisztviselőnek, egyúttal előremutatóan hozzájárultak a projekt végrehajtási stratégiájának részletes kidolgozásához is.

A projekt partnerei megegyeztek abban, hogy kutatásaik/elemzéseik során az élelmiszerfeldolgozás trendjeire koncentrálnak, folyamatosan szem előtt tartva az ún okos specializációs stratégiákat és az ágazaton átívelő kapcsolatokat.


Innovatív megoldások kidolgozása

Az élelmiszeripari ágazatot úgy is azonosíthatjuk, mint a leginkább alkalmas szektort a tovagyűrűző társadalmi-gazdasági hatások elérésére a távoleső, fejletlen, vidéki területeken. A projekt elsősorban arra koncentrál, hogy az érintett térségek kihívásait kezelje, azzal a céllal, hogy eközben erősítse a kompetenciákat az élelmiszeripari ágazatban a mechatronika (gyártási technológia), biotechnológia (élelmiszerbiztonság) és dizájn (csomagolás) területek ágazatközi együttműködésével.

Innovatív megoldások kidolgozása a projekt időtartama alatt:

  • élelmiszeripari mentor program, amely szakmailag időszerű, azonban Közép-Európában egyelőre nem létezik. A mentor program segítségével az élelmiszerfeldolgozó KKV-k haszonélvezői lehetnek integrált, ágazatok közötti szakértői tanácsadásnak (a mechatronika, biotechnológia, dizájn területén), rendelkezésükre áll egy transznacionális szakértői bázis különböző EU régiókból érkező szakértőkkel. A mentor program céltudatos, hiszen fejleszti a kompetenciákat és készségeket a költséghatékonyságon és a minőségbiztosításon túl a technológiai folyamatirányítási fejlesztések, valamint az élelmiszerbiztonsági kockázatmenedzsment és élelmiszer tervelemzés segítségével.
  • ugyan közösségi dizájn platform már létezik, de az élelmiszeripari KKV-k komoly problémákkal néznek szembe annak használhatóságával kapcsolatban, éppen a szigorú élelmiszeripari korlátozások miatt. A propjektben kifejlesztett, személyre szabott eszközök révén a pályázati partnerek feltárhatják a speciális problémáikat, kiterjeszthetik az élelmiszeripari dizájnban rejlő lehetőségeiket.

Who we are

Partners from seven central European countries join their forces to improve entrepreneurial competences and skills in remote areas through food innovation potentials.

Austria

Business Upper Austria

Hungary

Campden BRI Hungrary Ltd

South Transdanubian Regional Innovation Agency

Italy


CNA National Confederation of Crafts and Small and Medium Sized businesses – Regional Association of Emilia Romagna

Industry Association Service & Training of Treviso and Pordenone

Germany

Hohenheim University

Poland

Polish Chamber of Food Industry and Packaging

Slovakia

Slovak Chamber of Commerce and Industry

Slovenia

Pomurje Technology Park

Chamber of Agricultural and food enterprises

Who funds us

Our project is funded by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme that encourages cooperation on shared challenges in central Europe.

With 246 million Euro of funding from the European Regional Development Fund, the programme supports institutions to work together beyond borders to improve cities and regions in Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovakia and Slovenia.
Interreg i-con

Contact Us


logo